Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 6 cd bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 6 – Cánh Diều

Phần Lịch sử

Chương 1. Vì sao cần học Lịch sử?

Bài 1. Lịch sử là gì?
Bài 2. Thời gian trong lịch sử?

Chương 2. Thời nguyên thủy

Bài 3. Nguồn gốc loài người
Bài 4. Xã hội nguyên thủy
Bài 5. Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

Chương 3. Xã hội cổ đại

Bài 6. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
Bài 7. Ấn Độ cổ đại
Bài 8. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4. Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X)

Bài 10. Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X)
Bài 11. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X)

Chương 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

Bài 12. Nước Văn Lang
Bài 13. Nước Âu Lạc

Chương 6. Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ thế kỉ II trước Công nguyên đến năm 938)

Bài 14. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của việt nam thời Bắc thuộc
Bài 15. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)
Bài 16. Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc
Bài 17. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Chương 7. Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam

Bài 18. Vương quốc Chăm-Pa
Bài 19. Vương quốc Phù Nam

Phần Địa lí

Bài mở đầu. Tại sao cần học Địa lí?

Chương 1. Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
Bài 2. Các yếu tố cơ bản của bản đồ
Bài 3. Lược đồ trí nhớ
Bài 4. Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2. Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Bài 5. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí
Bài 7. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí
Bài 8. Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3. Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất
Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
Bài 11. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
Bài 12. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4. Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió
Bài 14. Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
Bài 15. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
Bài 16. Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa

Chương 5. Nước trên Trái Đất

Bài 17. Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất
Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà
Bài 19. Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
Bài 20. Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 21. Lớp đất trên Trái Đất
Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7. Con người và thiên nhiên

Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới
Bài 25. Con người và thiên nhiên
Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com