Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 7 ctst bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

Phần hai. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Chủ đề I: CHẠY CỰ LI NGẮN (60 m)

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (60 m)
Một số trò chơi phát triển tố chất sức nhanh

Chủ đề II: NHẢY XA KIỂU NGỒI

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ
Bài 2. Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
Một số trò chơi phát triển tố chất sức mạnh

Chủ đề III: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và chạy giữa quãng
Bài 2. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình
Một số trò chơi phát triển tố chất sức bền

Chủ đề IV: BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài thể dục liên hoàn
Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (tiếp theo)
Một số trò chơi phát triển tố chất khéo léo

Phần ba. THỂ THAO TỰ CHỌN

Chủ đề I: THỂ DỤC AEROBIC

Bài 1. Nhóm bài tập khởi động di chuyển thẳng
Bài 2. Các bước chân phối hợp Thể dục Aerobic
Bài 3. Các bước chân phối hợp Thể dục Aerobic (tiếp theo)
Bài 4. Bài Thể dục Aerobic liên hoàn
Một số trò chơi vận động bổ trợ

Chủ đề II: BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật tâng bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân
Một số trò chơi vận động bổ trợ

Chủ đề III: BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
Bài 2. Kĩ thuật chuyền bóng tại chỗ và di chuyển
Bài 3. Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai
Một số trò chơi vận động bổ trợ

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com