Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Hóa Học 9

Sách Giáo Khoa Hóa Học 9

II. Giải bài tập trong Sgk Hóa Học 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
Bài 16: Tính chất hoá học của kim loại
Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Bài 18: Nhôm
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
Bài 24: Ôn tập học kì 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 25: Tính chất của phi kim
Bài 26: Clo
Bài 27: Cacbon
Bài 28: Các oxit của cacbon
Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4: HidroCacbon. Nhiên liệu

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36: Metan
Bài 37: Etilen
Bài 38: Axetilen
Bài 39: Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 43: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 44: Rượu etylic
Bài 45: Axit axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
Bài 50: Glucozơ
Bài 51: Saccarozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime
Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
Bài 56: Ôn tập cuối năm

III. Sách Tham khảo, Sách giải Hóa Học 9

1. Sách Học Tốt Hóa Học 9 Thái Huỳnh Nga

Học Tốt Hóa Học 9 – Thái Huỳnh Nga

2. Sách Học Tốt Hóa Học 9 Phạm Thị Tươi

Học Tốt Hóa Học 9 – Phạm Thị Tươi

3. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 9 – Trần Trung Ninh

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 9 – Trần Trung Ninh

4. Ôn tập Hóa Học 9 Luyện Thi Tốt Nghiệp THCS – Ngô Ngọc An

Ôn Luyện Hóa Học 9 Luyện Thi Tốt Nghiệp THCS – Ngô Ngọc An

5. Ôn Tập Và Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Hóa Học – Cao Thị Thiên An

Ôn Tập Và Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Hóa Học – Cao Thị Thiên An

6. Ôn Thi Vào Lớp 10 Trung Học Phổ Thông Chuyên Môn Hóa Học

Ôn Thi Vào Lớp 10 Trung Học Phổ Thông Chuyên Môn Hóa Học

7. Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 9 – Cao Cự Giác

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 9 – Cao Cự Giác

IV. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com