Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập hóa học 11 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Câu hỏi và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

Bài 1 Khái niệm về cân bằng hóa học
Bài 2 Cân bằng trong dung dịch nước
Bài 3 Ôn tập chương 1

Chương 2. NITROGEN – SULFUR

Bài 4 Nitrogen
Bài 5 Ammonia – Muối ammonium
Bài 6 Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
Bài 7 Sulfur và sulfur dioxide
Bài 8 Sulfuric acid và muối sulfate
Bài 9 Ôn tập chương 2

Chương 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 10 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 11 Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 12 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 13 Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ
Bài 14 Ôn tập chương 3

Chương 4. HYDROCARBON

Bài 15 Alkane
Bài 16 Hydrocarbon không no
Bài 17 Aren (Hydrocarbon thơm)
Bài 18 Ôn tập chương 4

Chương 5. DẪN XUẤT HALOGEN – AHCOHOL – PHENOL

Bài 19 Dẫn xuất halogen
Bài 20 Alcohol
Bài 21 Phenol
Bài 22 Ôn tập chương 5

Chương 6. HỢP CHẤT CARBONYL – ACID CARBOXYLIC

Bài 23 Hợp chất carbonyl
Bài 24 Carbocylic acid
Bài 25 Ôn tập chương 6

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com