Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 7 kntt bao gồm phần Mở đầu, Hoạt động, Câu hỏi và Bài tập, Em có thể. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 1 Phương pháp và kĩ năng học tập môn khoa học tự nhiên

CHƯƠNG I – NGUYÊN TỬ. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 2 Nguyên tử
Bài 3 Nguyên tố hóa học
Bài 4 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

CHƯƠNG II – PHÂN TỬ. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 5 Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
Bài 6 Giới thiệu về liên kết hóa học
Bài 7 Hóa trị và công thức hóa học

CHƯƠNG III – TỐC ĐỘ

Bài 8 Tốc độ chuyển động
Bài 9 Đo tốc độ
Bài 10 Đồ thị quãng đường – thời gian
Bài 11 Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông

CHƯƠNG IV – ÂM THANH

Bài 12 Sóng âm
Bài 13 Độ to và độ cao của âm
Bài 14 Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn

CHƯƠNG V – ÁNH SÁNG

Bài 15 Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
Bài 16 Sự phản xạ ánh sáng
Bài 17 Ảnh hưởng của vật qua gương phẳng

CHƯƠNG VI – TỪ

Bài 18 Nam châm
Bài 19 Từ trường
Bài 20 Chế tạo nam châm điện đơn giản

CHƯƠNG VII – TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

Bài 21 Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
Bài 22 Quang hợp ở thực vật
Bài 23 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
Bài 24 Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
Bài 25 Hô hấp tế bào
Bài 26 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
Bài 27 Thực hành: Hô hấp ở thực vật
Bài 28 Trao đổi khí ở sinh vật
Bài 29 Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
Bài 30 Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
Bài 31 Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
Bài 32 Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

CHƯƠNG VIII – CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

Bài 33 Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
Bài 34 Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
Bài 35 Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật

CHƯƠNG IX – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

Bài 36 Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 37 Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
Bài 38 Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật

CHƯƠNG X – SINH SẢN Ở SINH VẬT

Bài 39 Sinh sản vô tính ở sinh vật
Bài 40 Sinh sản hữu tính ở sinh vật
Bài 41 Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
Bài 42 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com