Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 7 kntt bao gồm phần Câu hỏi mở đầu, Câu hỏi giữa bài, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN LỊCH SỬ

Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 1 Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu
Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
Bài 3 Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Chương 2. Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

Bài 4 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Bài 5 Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 6 Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI)
Bài 7 Vương quốc Lào
Bài 8 Vương quốc Cam-pu-chia

Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009)

Bài 9 Đất nước buổi đầu độc lập (939- 967)
Bài 10 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)

Chương 5. Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)

Bài 11 Nhà Lý xây dựng và phát triển nước (1009 – 1225)
Bài 12 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1072 – 1077)
Bài 13 Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông
Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ

Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)

Bài 16 Khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 17 Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Chương 7. Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Bài 18 Vương quốc Chăm – pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

PHẦN ĐỊA LÍ

Chương 1. Châu Âu

Bài 1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu
Bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
Bài 3 Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
Bài 4 Liên minh châu Âu

Chương 2. Châu Á

Bài 5 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á
Bài 6 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Bài 7 Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á
Bài 8 Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Chương 3. Châu Phi

Bài 9 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi
Bài 10 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
Bài 11 Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
Bài 12 Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi

Chương 4. Châu Mỹ

Bài 13 Vị trí địa lí, pham vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
Bài 14 Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
Bài 15 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác thiên nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
Bài 16 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
Bài 17 Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Chương 5. Châu Đại Dương và châu Nam Cực

Bài 18 Châu Đại Dương
Bài 19 Châu Nam Cực

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com