Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 – Friends Plus thuộc bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 6 friends plus bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Progress review. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus

CONTENTS

UNIT

Starter unit

VOCABULARY: Free time

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY: Prepositions and everyday objects

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY: Basic adjectives

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY: Countries & nationalities

LANGUAGE FOCUS

UNIT 1

Town and cities

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

UNIT 2

Days

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

PROGRESS REVIEW 1
UNIT 3

Wild life

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

UNIT 4

Learning world

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE

PLUZZLES AND GAMES

PROGRESS REVIEW 2
UNIT 5

Food and health

● VOCABULARY

● READING

● LANGUAGE FOCUS

● VOCABULARY AND LISTENING

● LANGUAGE FOCUS

● SPEAKING

● WRITING

● CLIL

● PLUZZLES AND GAMES

UNIT 6

Sports

● VOCABULARY

● READING

● LANGUAGE FOCUS

● VOCABULARY AND LISTENING

● LANGUAGE FOCUS

● SPEAKING

● WRITING

● CLIL

● PLUZZLES AND GAMES

PROGRESS REVIEW 3
UNIT 7

Growing up

● VOCABULARY

● READING

● LANGUAGE FOCUS

● VOCABULARY AND LISTENING

● LANGUAGE FOCUS

● SPEAKING

● WRITING

● CLIL

● PLUZZLES AND GAMES

UNIT 8

Going away

● VOCABULARY

● READING

● LANGUAGE FOCUS

● VOCABULARY AND LISTENING

● LANGUAGE FOCUS

● SPEAKING

● WRITING

● CLIL

● PLUZZLES AND GAMES

PROGRESS REVIEW 4

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com