Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 – Friends Plus thuộc bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 6 friends plus bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus

CONTENTS

Starter Unit VOCABULARY

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY

LANGUAGE FOCUS

UNIT 1

Town and cities

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

SONG: I’m the king

UNIT 2

Days

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

PROGRESS REVIEW 1
UNIT 3

Wild life

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

SONG: I can tell you

UNIT 4

Learning world

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

PROGRESS REVIEW 2
UNIT 5

Food and health

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

SONG: Delicious

UNIT 6

Sports

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

PROGRESS REVIEW 3
UNIT 7

Growing up

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

SONG: The story of your life

UNIT 8

Going away

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE

PLUZZLES AND GAMES

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

PROGRESS REVIEW 4

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com