Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài công nghệ 6 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Kết nối, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I – NHÀ Ở

Bài 1. Khái quát về nhà ở
Bài 2. Xây dựng nhà ở
Bài 3. Ngôi nhà thông minh
Ôn tập Chương I

CHƯƠNG II – BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng
Bài 5. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
Bài 6. Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
Ôn tập Chương II

CHƯƠNG III – TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

Bài 7. Trang phục trong đời sống
Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục
Bài 9. Thời trang
Ôn tập Chương III

CHƯƠNG IV – ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
Bài 11. Đèn điện
Bài 12. Nồi cơm điện
Bài 13. Bếp hồng ngoại
Bài 14. Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình
Ôn tập Chương IV

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com