Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập tin học 7 kntt bao gồm phần Câu hỏi, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thiết bị vào – ra
Bài 2. Phần mềm máy tính
Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 5. Ứng xử trên mạng

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
Bài 7. Tính toán tự động trên trang tính
Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
Bài 9. Trình bày bảng tính
Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
Bài 11. Tạo bài trình chiếu
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân
Bài 16. Thuật toán sắp xếp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com