Môn Tin học lớp 6 bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo sẽ học chung sách với môn Tin học 6 của bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập tin học 6 ctst bao gồm phần Câu hỏi, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thông tin và dữ liệu
Bài 2. Xử lý thông tin
Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2. Mạng máy tính và internet

Bài 4. Mạng máy tính
Bài 5. Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet
Bài 8. Thư điện tử

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 9. Thực hành về mạng máy tính

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 10. Sơ đồ tư duy
Bài 11. Định dạng văn bản
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng
Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 15. Thuật toán
Bài 16. Cấu trúc điều khiển
Bài 17. Chương trình máy tính

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com