Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập hóa học 11 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng, Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 11 – Cánh Diều

Chủ đề 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học
Bài 2. Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Brønsted – Lowry về acid – base
Bài 3. pH của dung dịch. Chuẩn độ acid – base

Chủ đề 2. NITROGEN VÀ SULFUR

Bài 4. Đơn chất nitrogen
Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen
Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide
Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate

Chủ đề 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 11. Cấu tạo hoá học của hợp chất hữu cơ

Chủ đề 4. HYDROCARBON

Bài 12. Alkane
Bài 13. Hydrocarbon không no
Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm)

Chủ đề 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL

Bài 15. Dẫn xuất halogen
Bài 16. Alcohol
Bài 17. Phenol

Chủ đề 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID

Bài 18. Hợp chất carbonyl
Bài 19. Carboxylic acid

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com