Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 8 ctst bao gồm Phần Số và đại số, Hình học và đo lường, Một số yếu tố thống kê và xác suất. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 8 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến
Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến
Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 5. Phân thức đại số
Bài 6. Cộng, trừ phân thức
Bài 7. Nhân, chia phân thức
Bài tập cuối chương 1

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Chương 2: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
Bài tập cuối chương 2

HÌNH HỌC PHẲNG

Chương 3: ĐỊNH LÍ PYTHAGO. CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP

Bài 1. Định lí Pythagore
Bài 2. Tứ giác
Bài 3. Hình thang – Hình thang cân
Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi
Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông
Bài tập cuối chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
Bài 3. Phân tích dữ liệu
Bài tập cuối chương 4

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Hoạt động 1. Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng
Hoạt động 2. Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt
Hoạt động 3. Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm

II. Giải bài tập sgk Toán 8 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 5: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Khái niệm hàm số
Bài 2. Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số
Bài 3. Hàm số bậc nhất $y = ax + b (a≠0)$
Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng
Bài tập cuối chương 5

Chương 6: PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn
Bài tập cuối chương 6

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

Chương 7: ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác
Bài 2. Đường trung bình của tam giác
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài tập cuối chương 7

Chương 8: HÌNH ĐỒNG DẠNG

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng
Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác
Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông
Bài 4. Hai hình đồng dạng
Bài tập cuối chương 8

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số
Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm
Bài tập cuối chương 9

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Hoạt động 4. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a≠0) bằng phần mềm GeoGebra
Hoạt động 5. Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí
Hoạt động 6. Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com