Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài công nghệ 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, Kiến thức cốt lõi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT – Cánh Diều

Chủ đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt

Bài 1. Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Bài 2. Phân loại cây trồng
Bài 3. Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
Ôn tập chủ đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt

Chủ đề 2. Đất trồng

Bài 4. Thành phần và tính chất của đất trồng
Bài 5. Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng
Bài 6. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây
Ôn tập chủ đề 2. Đất trồng

Chủ đề 3. Phân bón

Bài 7. Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt
Bài 8. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón
Ôn tập chủ đề 3. Phân bón

Chủ đề 4. Công nghệ giống cây trồng

Bài 9. Giống cây trồng
Bài 10. Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
Bài 11. Phương pháp nhân giống cây trồng
Ôn tập chủ đề 4. Công nghệ giống cây trồng

Chủ đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 12. Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng
Bài 13. Sâu hại cây trồng
Bài 14. Bệnh hại cây trồng
Bài 15. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
Ôn tập chủ đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Chủ đề 6. Kĩ thuật trồng trọt

Bài 16. Quy trình trồng trọt
Bài 17. Ứng dụng cơ giới hoá trong trồng trọt
Bài 18. Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt
Bài 19. Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt
Ôn tập chủ đề 6. Kĩ thuật trồng trọt

Chủ đề 7. Trồng trọt công nghệ cao

Bài 20. Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao
Bài 21. Công nghệ trồng cây không dùng đất
Ôn tập chủ đề 7. Trồng trọt công nghệ cao

Chủ đề 8. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Bài 22. Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Bài 23. Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt
Ôn tập chủ đề 8. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

II. Soạn bài sgk Công nghệ 10 – THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ – Cánh Diều

Chủ đề 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ

Bài 1 Khoa học, kĩ thuật và công nghệ
Bài 2 Hệ thống kĩ thuật
Bài 3 Một số công nghệ phổ biến
Bài 4 Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
Ôn tập chủ đề 1

Chủ đề 2. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Bài 5 Các cuộc cách mạng công nghiệp
Bài 6 Ứng dụng của một số công nghệ mới
Bài 7 Đánh giá công nghệ
Ôn tập chủ đề 2

Chủ đề 3. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

Bài 8 Bản vẽ kĩ thuật và các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 9 Hình chiếu vuông góc
Bài 10 Mặt cắt và hình cắt
Bài 11 Hình chiếu trục đo
Bài 12 Hình chiếu phối cảnh
Ôn tập chủ đề 3

Chủ đề 4. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Bài 13 Biểu diễn ren
Bài 14 Bản vẽ chi tiết
Bài 15 Bản vẽ lắp
Bài 16 Bản vẽ xây dựng
Bài 17 Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính
Bài 18 Dự án: Thiết kế ngôi nhà của em
Ôn tập chủ đề 4

Chủ đề 5. THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Bài 19 Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật
Bài 20 Quy trình thiết kế kĩ thuật
Bài 21 Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật
Bài 22 Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế
Bài 23 Dự án: Thiết kế giá sách của em
Ôn tập chủ đề 5

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com