Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 7 cánh diều bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 7 tập Một – Cánh Diều

Toán 7 – CD

Chương I. SỐ HỮU TỈ

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
§3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
§4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
§5. Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ
Bài tập cuối chương I

Chương II. SỐ THỰC

§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
§2. Tập hợp R các số thực
§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
§4. Làm tròn và ước lượng
§5. Tỉ lệ thức
§6. Dãy tỉ số bằng nhau
§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

Chương III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
Bài tập cuối chương III

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

Chương IV. GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

§1. Góc ở vị trí đặc biệt
§2. Tia phân giác của một góc
§3. Hai đường thẳng song song
§4. Định lí
Bài tập cuối chương IV

II. Giải bài tập sgk Toán 7 tập Hai – Cánh Diều

Chương V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
§2. Phân tích và xử lí dữ liệu
§3. Biểu đồ đoạn thẳng
§4. Biểu đồ hình quạt tròn
§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi

Chương VI. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số
§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
§4. Phép nhân đa thức một biến
§5. Phép chia đa thức một biến
Bài tập cuối chương VI

Chương VII. TAM GIÁC

§1. Tổng các góc của một tam giác
§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
§3. Hai tam giác bằng nhau
§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh
§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh
§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc
§7. Tam giác cân
§8. Đường vuông góc và đường xiên
§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng
§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§13. Tính chất ba đường cao của tam giác
Bài tập cuối chương VII

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com