Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 7 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Mở đầu

Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên

CHỦ ĐỀ 1. Nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 2. Nguyên tử
Bài 3. Nguyên tố hóa học
Bài 4. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

CHỦ ĐỀ 2. Phân tử

Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học
Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học

CHỦ ĐỀ 3. Tốc độ

Bài 8. Tốc độ chuyển động
Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian
Bài 10. Đo tốc độ
Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông

CHỦ ĐỀ 4. Âm thanh

Bài 12. Mô tả sóng âm
Bài 13. Độ to và độ cao của âm
Bài 14. Phản xạ âm

CHỦ ĐỀ 5. Ánh sáng

Bài 15. Ánh sáng, tia sáng
Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng
Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

CHỦ ĐỀ 6. Từ

Bài 18. Nam châm
Bài 19. Từ trường
Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
Bài 21. Nam châm điện

CHỦ ĐỀ 7. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của sinh vật
Bài 23. Quang hợp ở thực vật
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
Bài 25. Hô hấp tế bào
Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

CHỦ ĐỀ 8. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
Bài 33. Tập tính ở động vật

CHỦ ĐỀ 9. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phá triển ở thực vật, động vật

CHỦ ĐỀ 10. Sinh sản ở sinh vật

Bài 37. Sinh sản ở sinh vật
Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com