Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 ctst bao gồm phần Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – Mở rộng, Tự đánh giá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1 Rèn luyện thói quen
Chủ đề 2 Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ
Chủ đề 3 Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung
Chủ đề 4 Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình
Chủ đề 5 Chi tiêu kế hoạch
Chủ đề 6 Sống hòa hợp trong cộng đồng
Chủ đề 7 Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
Chủ đề 8 Tìm hiểu các nghề ở địa phương
Chủ đề 9 Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động
Tạm biệt lớp 7

II. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1: Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống
Chủ đề 2: Rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc và tự bảo vệ
Chủ đề 3: Phát triển mối quan hệ hoà đồng và hợp tác
Chủ đề 4: Chăm sóc gia đình của em
Chủ đề 5: Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền
Chủ đề 6: Tham gia các hoạt động vì cộng đồng
Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh
Chủ đề 8: Tìm hiểu nghề ở địa phương

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com