Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 ctst bao gồm phần Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – Mở rộng, Tự đánh giá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1 Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh
CHỦ ĐỀ 2 Xây dựng quan điểm sống
CHỦ ĐỀ 3 Giữ gìn truyền thống nhà trường
CHỦ ĐỀ 4 Thực hiện trách nhiệm với gia đình
CHỦ ĐỀ 5 Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình
CHỦ ĐỀ 6 Vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội
CHỦ ĐỀ 7 Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương
CHỦ ĐỀ 8 Định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn
CHỦ ĐỀ 9 Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên

II. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1 THỂ HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
CHỦ ĐỀ 2 THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TRONG GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ 3 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ 5 THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
CHỦ ĐỀ 6 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
CHỦ ĐỀ 7 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ Ở ĐỊA PHƯƠNG
CHỦ ĐỀ 8 RÈN LUYỆN BẢN THÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com