Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 7 ctst bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập – Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Phần LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN THẾ KỈ XVI

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí
Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
Bài 4. Văn hóa Phục hưng
Bài 5. Phong trào Cải cách tôn giáo

CHƯƠNG 2. TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

CHƯƠNG 3. ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 8. Vương triều Gúp-ta
Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li
Bài 10. Đế quốc Mô-gôn

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia
Bài 13. Vương quốc Lào

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI

Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938 – 1009)
Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 – 1226)
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400)
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400 – 1407)
Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
Bài 21. Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kì XVI

Phần ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU

Bài 1. Thiên nhiên châu Âu
Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
Bài 4. Liên minh châu Âu

CHƯƠNG 2. CHÂU Á

Bài 5. Thiên nhiên châu Á
Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Bài 7. Bản đó chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
Bài 8. Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

CHƯƠNG 3. CHÂU PHI

Bài 9. Thiên nhiên châu Phi
Bài 10. Dân cư, xã hội châu Phi
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
Bài 12. Thực hành: sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi

CHƯƠNG 4. CHÂU MỸ

Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh
Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

CHƯƠNG 5. CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 20. Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

CHƯƠNG 6. CHÂU NAM CỰC

Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com