Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 6 cánh diều bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một – Cánh Diều

Chương I. SỐ TỰ NHIÊN

§1.

Tập hợp

§2.

Tập hợp các số tự nhiên

§3.

Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

§4.

Phép nhân, phép chia với các số tự nhiên

§5.

Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

§6.

Thứ tự thực hiện các phép tính

§7.

Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

§8.

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

§9.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

§10.

Số nguyên tố. Hợp số

§11.

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§12.

Ước chung và ước chung lớn nhất

§13.

Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

Chương II. SỐ NGUYÊN

§1.

Số nguyên âm

§2.

Tập hợp các số nguyên

§3.

Phép cộng các số nguyên

§4.

Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§5.

Phép nhân các số nguyên

§6.

Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

Chương III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1.

Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§2.

Hình chữ nhật. Hình thoi

§3.

Hình bình hành

§4.

Hình thang cân

§5.

Hình có trục đối xứng

§6.

Hình có tâm đối xứng

§7.

Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III


II. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai – Cánh Diều


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com