Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập tin học 7 ctst bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 7 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra
Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục
Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính

CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 5. Mạng xã hội

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 7. Phần mềm bảng tính
Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột
Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán
Bài 11. Tạo bài trình chiếu
Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu

CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 13. Thuật toán tìm kiếm
Bài 14. Thuật toán sắp xếp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com