Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài công nghệ 7 ctst bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 7 – Chân Trời Sáng Tạo

PHẦN 1 TRỒNG TRỌT

Chương 1. MỞ ĐẦU VỀ TRỒNG TRỌT

Bài 1. Nghề trồng trọt ở Việt Nam
Bài 2. Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam

Chương 2. TRỒNG TRỌT VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

Bài 3. Quy trình trồng trọt
Bài 4. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
Bài 5. Trồng và chăm sóc cây cải xanh
Dự án 1. Kế hoạch trồng và chăm sóc cây trồng trong gia đình
Ôn tập Chương 1 và Chương 2

Chương 3. TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Bài 6. Rừng ở Việt Nam
Bài 7. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
Ôn tập Chương 3

PHẦN 2 CHĂN NUÔI

Chương 4. MỞ ĐẦU VỀ CHĂN NUÔI

Bài 8. Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
Bài 9. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam

Chương 5. NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI

Bài 10. Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
Bài 11. Kĩ thuật chăn nuôi gà vịt thả vườn
Dự án 2. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi trong gia đình
Ôn tập Chương 4 và Chương 5

Chương 6. NUÔI THUỶ SẢN

Bài 12. Ngành thuỷ sản ở Việt Nam
Bài 13. Quy trình kĩ thuật nuôi hải sản
Bài 14. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
Dự án 3. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc thuỷ sản
Ôn tập Chương 6

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com