Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập địa lí 11 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập – Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 11 – Chân Trời Sáng Tạo

PHẦN MỘT. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
Bài 2. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước
Bài 3. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa
Bài 5. Một số tổ chức quốc tế và khu vực
Bài 6. Một số vấn đề về an ninh toàn cầu
Bài 7. Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

KHU VỰC MỸ LA TINH

Bài 8. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh
Bài 9. Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Bài 10. Liên minh châu Âu
Bài 11. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Bài 12. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á
Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á

KHU VỰC TÂY NAM Á

Bài 15. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Á
Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á

HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ (HOA KỲ)

Bài 17. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ
Bài 18. Kinh tế Hoa Kỳ

LIÊN BANG NGA

Bài 19. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
Bài 20. Kinh tế Liên Bang Nga
Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội Liên Bang Nga

NHẬT BẢN

Bài 22. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
Bài 23. Kinh tế Nhật Bản
Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

Bài 25. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
Bài 26. Kinh tế Trung Quốc
Bài 27. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc

Ô-XTRÂY-LI-A

Bài 28. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô-xtrây-li-a

CỘNG HOÀ NAM PHI

Bài 29. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi
Bài 30. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com