Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách học sinh tiếng anh lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 8 mới (Sách học sinh) bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 8 Tập Một

Content

Unit 1: Leisure activities Hoạt động giải trí
Unit 2: Life in the countryside Cuộc sống ở miền quê
Unit 3: Peoples of Viet Nam Các dân tộc Việt Nam
Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Ôn tập (bài 1 – 2 – 3)
Unit 4: Our customs and traditions Phong tục và truyền thống của chúng ta
Unit 5: Festivals in Viet Nam Lễ hội ở Việt Nam
Unit 6: Folk tales Truyện dân gian
Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Ôn tập (bài 4 – 5 – 6)

2. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 8 Tập Hai

Content

Unit 7: Pollution Ô nhiễm
Unit 8: English speaking countries Những quốc gia nói tiếng Anh
Unit 9: Natural disasters Thảm họa thiên nhiên
Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Ôn tập (bài 7 – 8 – 9)
Unit 10: Communication Giao tiếp
Unit 11: Science and technology Khoa học và công nghệ
Unit 12: Life on other planets Cuộc sống trên hành tinh khác
Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Ôn tập (bài 10 – 11 – 12)

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 8 mới (Sách học sinh)!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com