Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ văn 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 11 cánh diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ văn 11 tập Một – Cánh Diều

Bài

Nội dung

Bài Mở đầu Nội dung và cách học

Cấu trúc của sách Ngữ văn 11

1. Thơ và truyện thơ Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Sóng

– Lời tiễn dặn

● Thực hành đọc hiểu

Tôi yêu em

Nỗi niềm tương tư

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp lặp cấu trúc

Viết: Viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí

Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lí

Tự đánh giá: Hôm qua tát nước đầu đình

Hướng dẫn tự học

2. Thơ văn Nguyễn Du Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp

– Trao duyên

– Đọc Tiểu Thanh kí

● Thực hành đọc hiểu

– Anh hùng tiếng đã gọi rằng

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ đối

Viết: Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

Tự đánh giá: Thề nguyền

Hướng dẫn tự học

3. Truyện Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Chí Phèo

– Chữ người tử tù

● Thực hành đọc hiểu

Tấm lòng người mẹ

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

Tự đánh giá: Kép Tư Bền

Hướng dẫn tự học

4. Văn bản thông tin Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Phải coi luật pháp như khí trời để thở

– Tạ Quang Bửu – người thầy thông thái

● Thực hành đọc hiểu

Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ

Thực hành tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa

Viết: Viết bài thuyết minh tổng hợp

Nói và nghe: Nghe bài thuyết minh tổng hợp

Tự đánh giá: Sông nước trong tiếng miền Nam

Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

II. Soạn bài sgk Ngữ văn 11 tập Hai – Cánh Diều

Bài

Nội dung

5. Truyện ngắn Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Trái tim Đan-kô

– Một người Hà Nội

● Thực hành đọc hiểu

Tầng hai

Thực hành tiếng Việt: Hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường

Viết: Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện

Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Nắng đẹp miền quê ngoại

Hướng dẫn tự học

6. Thơ Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Đây mùa thu tới

– Sông Đáy

● Thực hành đọc hiểu

– Đây thôn Vĩ Dạ

– Tình ca ban mai

Thực hành tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ

Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm thơ

Tự đánh giá: Tràng giang

Hướng dẫn tự học

7. Tùy bút, tản văn, truyện kí Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Thương nhớ mùa xuân

– Vào chùa gặp lại

● Thực hành đọc hiểu

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Thực hành tiếng Việt: Cách giải thích nghĩa của từ và cách trình bày tài liệu tham khảo

Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Tự đánh giá: Bánh mì Sài Gòn

Hướng dẫn tự học

8. Bi kịch Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

– Thề nguyền và vĩnh biệt

● Thực hành đọc hiểu

Tôi muốn được là tôi toàn vẹn

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo)

Viết: Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm kịch

Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm kịch

Tự đánh giá: Trương Chi

Hướng dẫn tự học

9. Văn bản nghị luận Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Tôi có một giấc mơ

– Một thời đại trong thi ca

● Thực hành đọc hiểu

Lại đọc “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

Thực hành tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa (tiếp theo)

Viết: Viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống

Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một hiện tượng đời sống

Tự đánh giá: Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động

Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com