Môn Tin học lớp 10 bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo sẽ học chung sách với môn Tin học 10 của bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập tin học 10 ctst bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Thực hành, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
Bài 5. Dữ liệu lôgic
Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng

Chủ đề 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
Bài 9. An toàn trong không gian mạng
Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet

Chủ đề 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 11. Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền

Chủ đề 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ hoạ
Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản
Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ

Chủ đề 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python
Bài 17. Biến và lệnh gán
Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản
Bài 19. Câu lệnh điều kiện if
Bài 20. Câu lệnh lặp for
Bài 21. Câu lệnh lặp while
Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
Bài 24. Xâu kí tự
Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
Bài 26. Hàm trong Python
Bài 27. Tham số của hàm
Bài 28. Phạm vi của biến
Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
Bài 32. Ôn tập lập trình Python

Chủ đề 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

Bài 33. Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính
Bài 34. Nghề phát triển phần mềm

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com