Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 kntt bao gồm phần Khám phá – Kết nối, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

1 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ HOÀ ĐỒNG, HỢP TÁC VỚI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
2 TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM

Chủ đề 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

1 ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA TÔI
2 KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN

Chủ đề 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

1 VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
2 TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

Chủ đề 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN

1 RÈN LUYỆN THÓI QUEN NGĂN NẮP, GỌN GÀNG, SẠCH SẼ
2 RÈN LUYỆN TÍNH KIÊN TRÌ, CHĂM CHỈ
3 QUẢN LÍ CHI TIÊU

Chủ đề 5: EM VỚI GIA ĐÌNH

1 KĨ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN KHI MỆT, ỐM
2 KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẠI GIA ĐÌNH
3 LẮNG NGHE TÍCH CỰC Ý KIẾN NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Chủ đề 6: EM VỚI CỘNG ĐỒNG

1 GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CÓ VĂN HOÁ VÀ TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
2 THAM GIA HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN
3 TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG

Chủ đề 7: EM VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN QUÊ HƯƠNG TÔI
2 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Chủ đề 8: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

TÌM HIỂU NHỮNG NGHỀ HIỆN CÓ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Chủ đề 9: HIỂU BẢN THÂN – CHỌN ĐÚNG NGHỀ

PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN VỚI YÊU CẦU CỦA NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com