Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 12 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Hóa Học 12

II. Giải bài tập trong Sgk Hóa Học 12

CHƯƠNG 1 – ESTE – LIPIT

Bài 1. Este
Bài 2. Lipit
Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo

CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT

Bài 5. Glucozơ
Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
Bài 8. Thực hành: Điều chế tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

CHƯƠNG 3 – AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. Amin
Bài 10. Amino axit
Bài 11. Peptit và protein
Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

CHƯƠNG 4 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polime
Bài 14. Vật liệu polime
Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

CHƯƠNG 5 – ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
Bài 19. Hợp kim
Bài 20. Sự ăn mòn kim loại
Bài 21. Điều chế kim loại
Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

CHƯƠNG 6 – KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 7 – SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. Sắt
Bài 32. Hợp chất của sắt
Bài 33. Hợp kim của sắt
Bài 34. Crom và hợp chất của crom
Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng
Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom

CHƯƠNG 8 – PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41. Nhận biết một số chất khí
Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

CHƯƠNG 9 – HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com