Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập địa lí 11 kntt bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1 Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
Bài 2 Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
Bài 3 Thực hành: Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
Bài 4 Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu
Bài 5 Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm và biểu hiện của nền kinh tế tri thức

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Khu vực Mỹ La tinh

Bài 6 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ La tinh
Bài 7 Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
Bài 8 Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Cộng hoà liên bang Bra-xin

Liên minh châu Âu (EU)

Bài 9 Liên minh Châu Âu một liên kết kinh tế khu vực lớn
Bài 10 Thực hành: Viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức

Khu vực Đông Nam Á

Bài 11 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á
Bài 12 Kinh tế khu vực Đông Nam Á
Bài 13 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 14 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

Khu vực Tây Nam Á

Bài 15 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á
Bài 16 Kinh tế khu vực Tây Nam Á
Bài 17 Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)

Bài 18 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, và dân cư Hoa Kỳ
Bài 19 Kinh tế Hoa Kỳ

Liên bang Nga

Bài 20 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga
Bài 21 Kinh tế Liên Bang Nga
Bài 22 Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác của Liên bang Nga

Nhật Bản

Bài 23 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
Bài 24 Kinh tế Nhật Bản
Bài 25 Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 26 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
Bài 27 Kinh tế Trung Quốc
Bài 28 Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc

Ô-xtrây-li-a

Bài 29 Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a

Cộng hòa Nam Phi

Bài 30 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hòa Nam Phi
Bài 31 Kinh tế Cộng hòa Nam Phi

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com