Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 10 cánh diều bao gồm phần Cầu lông, Bóng đá, Đá cầu, Bóng rổ. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – CẦU LÔNG – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – CẦU LÔNG

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ MÔN CẦU LÔNG; KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Bài 1. Lịch sử môn Cầu lông; kĩ thuật cầm cầu, cầm vợt và kĩ thuật di chuyển cơ bản
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT GIAO CẦU VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO TAY

Bài 1. Kĩ thuật giao cầu
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
Bài 3. Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay
Bài 4. Kĩ thuật đánh cầu cao xa

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT ĐẬP CẦU VÀ PHỐI HỢP MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật đập cầu
Bài 2. Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản và thi đấu

II. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – BÓNG ĐÁ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG ĐÁ

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ MÔN BÓNG ĐÁ; KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ KĨ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN

Bài 1. Lịch sử môn Bóng đá; kĩ thuật di chuyển và kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT SỬ DỤNG MU BÀN CHÂN TRONG MÔN BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng và dừng bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân và kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT DÙNG BÓNG BẰNG ĐÙI VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH ĐẦU

Bài 1. Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ đánh đầu bằng trán giữa

CHỦ ĐỀ 4: KĨ THUẬT NÉM BIÊN, KĨ THUẬT BẮT BÓNG THỦ MÔN VÀ PHỐI HỢP MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật tại chỗ ném biên và kĩ thuật bắt bóng lăn sệt
Bài 2. Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản và thi đấu

III. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – ĐÁ CẦU – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – ĐÁ CẦU

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ MÔN CẦU LÔNG; KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU THẤP TAY

Bài 1. Lịch sử môn Đá cầu; kĩ thuật di chuyển một bước và kĩ thuật tâng cầu bằng đùi
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển nhiều bước và kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT GIAO CẦU VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU CAO TAY

Bài 1. Kĩ thuật giao cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng mu bàn chân và đỡ cầu bằng ngực
Bài 3. Kĩ thuật giao cầu thấp chân nghiêng mình

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT ĐẬP CẦU VÀ PHỐI HỢP MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật chuyển cầu bằng mu bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật chuyển cầu bằng má trong bàn chân
Bài 3. Phối hợp một số kĩ thuật trong tập luyện và thi đấu đá cầu

IV. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – BÓNG RỔ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ MÔN BÓNG RỔ; KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ KĨ THUẬT DẪN BÓNG

Bài 1. Lịch sử môn Bóng rổ; kĩ thuật di chuyển cơ bản và kĩ thuật tại chỗ dẫn bóng
Bài 2. Kĩ thuật chạy nghiêng và kĩ thuật di chuyển dẫn bóng

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT CHUYỀN, BẮT BÓNG

Bài 1. Kĩ thuật chuyển, bắt bóng hai tay trước ngực
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay trên vai

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT TẠI CHỖ NÉM RỔ

Bài 1. Kĩ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực

CHỦ ĐỀ 4: DẪN BÓNG NÉM RỔ VÀ PHỐI HỢP MỘT SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ một tay trên cao
Bài 2. Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản và thi đấu

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com