Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ văn 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 8 cánh diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ văn 8 tập Một – Cánh Diều

Bài mở đầu ● Nội dung sách Ngữ văn 8

– Học đọc

– Học viết

– Học nói và nghe

● Cấu trúc của sách Ngữ văn 8

1. Truyện ngắn ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Tôi đi học

– Gió lạnh đầu mùa

● Thực hành tiếng Việt: Trợ từ và thán từ

● Thực hành đọc hiểu

Người mẹ vườn cau

● Viết: Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội

● Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

● Tự đánh giá:

Chuỗi hạt cườm màu xám

● Hướng dẫn tự học

2. Thơ sáu chữ, bảy chữ ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Nắng mới

– Nếu mai em về Chiêm Hóa

● Thực hành tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ

● Thực hành đọc hiểu

Đường về quê mẹ

● Viết:

– Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ

– Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ

● Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống

● Tự đánh giá:

Quê người

● Hướng dẫn tự học

3. Văn bản thông tin ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Sao băng

– Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI

● Thực hành tiếng Việt: Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp

● Thực hành đọc hiểu

Lũ lụt là gì? – Nguyên nhân và tác hại

● Viết:

– Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

– Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống

● Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

● Tự đánh giá:

Vì sao chim bồ câu không bị lạc đường?

● Hướng dẫn tự học

4. Hài kịch và truyện cười ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Đổi tên cho xã

– Cái kính

● Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

● Thực hành đọc hiểu

– Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

– Thi nói khoác

● Viết: Nghị luận về một vấn đề của đời sống

● Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

● Tự đánh giá:

Treo biển

● Hướng dẫn tự học

5. Nghị luận xã hội ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Hịch tướng sĩ

– Nước Đại Việt ta

● Thực hành tiếng Việt: Ôn tập về từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ

● Thực hành đọc hiểu

– Chiếu dời đô

– Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

● Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

● Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

● Tự đánh giá:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

● Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

II. Soạn bài sgk Ngữ văn 8 tập Hai – Cánh Diều

6. Truyện ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Lão Hạc

– Trong mắt trẻ

● Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

● Thực hành đọc hiểu

Người thầy đầu tiên

● Viết: Phân tích một tác phẩm truyện

● Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

● Tự đánh giá:

Cố hương

● Hướng dẫn tự học

7. Thơ Đường luật ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Mời trầu

– Vịnh khoa thi Hương

● Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng thanh

● Thực hành đọc hiểu

– Xa ngắm thác núi Lư

– Cảnh khuya

● Viết: Phân tích một tác phẩm thơ

● Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung người khác thuyết trình về một tập thơ, bài thơ

● Tự đánh giá:

Qua đèo ngang

● Hướng dẫn tự học

8. Truyện lịch sử và tiểu thuyết ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Quang Trung đại phá quân Thanh

– Đánh nhau với cối xay gió

● Thực hành tiếng Việt: Câu khẳng định và câu phủ định

● Thực hành đọc hiểu

Bên bờ Thiên Mạc

● Viết: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

● Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học

● Tự đánh giá:

Tức nước vỡ bờ

● Hướng dẫn tự học

9. Nghị luận văn học ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya”

– Chiều sâu của truyện “Lão Hạc”

● Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập trong câu

● Thực hành đọc hiểu

Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư)

● Viết: Viết bài nghị luận phân tích một tác phẩm kịch

● Nói và nghe: Thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học

● Tự đánh giá:

“Hoàng tử bé” – một cuốn sách diệu kì

● Hướng dẫn tự học

10. Văn bản thông tin ● Kiến thức ngữ văn

● Đọc hiểu văn bản

– Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi

– Bộ phim “Người cha và con gái”

● Thực hành tiếng Việt: Câu hỏi, câu khiến, câu cảm, câu kể

● Thực hành đọc hiểu

Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ”

● Viết: Viết bài giới thiệu một cuốn sách

● Nói và nghe: Giới thiệu một cuốn sách

● Tự đánh giá:

Tập truyện “Quê mẹ” của nhà văn Thanh Tịnh

● Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com