Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 8 – Friends Plus thuộc bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 8 friends plus bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8 – Friends Plus

CONTENTS

Starter Unit VOCABULARY

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

UNIT 1

Fads and fashions

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE Hairstyles

UNIT 2

Sensations

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL Art: Colours

PROGRESS REVIEW 1
UNIT 3

Adventure

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL Geology: The water cycle

UNIT 4

Material world

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL Society: Fairtrade

PROGRESS REVIEW 2
UNIT 5

Years ahead

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CLIL Science: Genetic engineering

UNIT 6

Learn

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE Work experience

PROGRESS REVIEW 3
UNIT 7

Big ideas

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE Youth projects

UNIT 8

On screen

VOCABULARY

READING

LANGUAGE FOCUS

VOCABULARY AND LISTENING

LANGUAGE FOCUS

SPEAKING

WRITING

CULTURE Book days

PROGRESS REVIEW 4

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com