Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sinh học 10 kntt bao gồm phần Mở đầu, Dừng lại và suy ngẫm, Luyện tập và vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1 Giới thiệu khái quát môn Sinh học
Bài 2 Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
Bài 3 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

PHẦN MỘT. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG 1. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 4 Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 5 Các phân tử sinh học
Bài 6 Thực hành nhận biết một số phân tử sinh học

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC TẾ BÀO

Bài 7 Tế bào nhân sơ
Bài 8 Tế bào nhân thực
Bài 9 Thực hành quan sát tế bào

CHƯƠNG 3. TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG VÀ TRUYỀN TIN TẾ BÀO

Bài 10 Trao đổi chất qua màng tế bào
Bài 11 Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Bài 12 Truyền tin tế bào

CHƯƠNG 4. CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 13 Khái quát về chuyển hóa vật chất và năng lượng
Bài 14 Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào
Bài 15 Thực hành thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm tra hoạt tính của enzyme amylase

CHƯƠNG 5. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ PHÂN BÀO

Bài 16 Chu kì tế bào và nguyên phân
Bài 17 Giảm phân
Bài 18 Thực hành làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân
Bài 19 Công nghệ tế bào

PHẦN HAI. SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUT

CHƯƠNG 6. SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài 20 Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
Bài 21 Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Bài 22 Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật
Bài 23 Thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật

CHƯƠNG 7. VIRUS

Bài 24 Khái quát về virus
Bài 25 Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus
Bài 26 Thực hành điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com