Môn Công nghệ lớp 10 bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo sẽ học chung sách với môn Công nghệ 10 của bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài công nghệ 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Câu hỏi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT – Chân Trời Sáng Tạo

Chương I – Giới thiệu chung về trồng trọt

Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt
Bài 2. Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
Ôn tập Chương I

Chương II – Đất trồng

Bài 3. Giới thiệu về đất trồng
Bài 4. Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
Bài 5. Giá thể trồng cây
Bài 6. Thực hành: Xác định độ chua và độ mặn của đất
Ôn tập Chương II

Chương III – Phân bón

Bài 7. Giới thiệu về phân bón
Bài 8. Sử dụng và bảo quản phân bón
Bài 9. Sử dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Bài 10. Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học
Ôn tập Chương III

Chương IV – Công nghệ giống cây trồng

Bài 11. Khái niệm và vai trò của giống cây trồng
Bài 12. Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
Bài 13. Nhân giống cây trồng
Bài 14. Thực hành: Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép
Ôn tập Chương IV

Chương V – Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 15. Sâu, bệnh hại cây trồng và ý nghĩa của việc phòng trừ
Bài 16. Một số hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
Bài 17. Một số bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ
Bài 18. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
Ôn tập Chương V

Chương VI – Kĩ thuật trồng trọt

Bài 19. Quy trình trồng trọt và cơ giới hoá trong trồng trọt
Bài 20. Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt
Bài 21. Chế biến sản phẩm trồng trọt
Bài 22. Dự án trồng hoa trong chậu
Ôn tập Chương VI

Chương VII – Trồng trọt công nghệ cao

Bài 23. Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao
Bài 24. Một số công nghệ cao trong trồng trọt
Bài 25. Công nghệ trồng cây không dùng đất
Ôn tập Chương VII

Chương  VIII – Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Bài 26. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Bài 27. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt
Bài 28. Thực hành: Sử dụng rơm, dạ để trồng nấm rơm
Ôn tập Chương VIII

II. Soạn bài sgk Công nghệ 10 – THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ – Chân Trời Sáng Tạo

CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ

Bài 1. Công nghệ và đời sống
Bài 2. Hệ thống kĩ thuật
Bài 3. Công nghệ phổ biến
Bài 4. Một số công nghệ mới
Bài 5. Đánh giá công nghệ
Bài 6. Cách mạng công nghiệp
Bài 7. Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ

CHƯƠNG II VẼ KĨ THUẬT

Bài 8. Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 9. Hình chiếu vuông góc
Bài 10. Hình cắt và mặt cắt
Bài 11. Hình chiếu trục đo
Bài 12. Hình chiếu phối cảnh
Bài 13. Biểu diễn quy ước ren
Bài 14. Bản vẽ cơ khí
Bài 15. Bản vẽ xây dựng
Bài 16. Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính

CHƯƠNG III THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Bài 17. Khái quát về thiết kế kĩ thuật
Bài 18. Quy trình thiết kế kĩ thuật
Bài 19. Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật
Bài 20. Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật
Bài 21. Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật
Bài 22. Dự án: Thiết kế sản phẩm đơn giản

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com