Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập hóa học 11 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Chương 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

Bài 1. Khái niệm về cân bằng hóa học
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước

Chương 2. NITROGEN VÀ SULFUR

Bài 3. Đơn chất nitrogen
Bài 4. Ammonia và một số hợp chất ammonium
Bài 5. Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
Bài 6. Sulfur và sulfurdioxide
Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate

Chương 3. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 9. Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ
Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 11. Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ

Chương 4. HYDROCARBON

Bài 12. Alkane
Bài 13. Hydrocarbon không no
Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm)

Chương 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL

Bài 15. Dẫn xuất halogen
Bài 16. Alcohol
Bài 17. Phenol

Chương 6. HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE – KETONE – CARBOXYLIC ACID)

Bài 18. Hợp chất carbonyl
Bài 19. Carboxylic acid

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com