Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 6 kntt bao gồm phần Mở đầu, Hoạt động, Câu hỏi, Em có thể. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I – MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
Bài 2. An toàn trong phòng thực hành
Bài 3. Sử dụng kính lúp
Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học
Bài 5. Đo chiều dài
Bài 6. Đo khối lượng
Bài 7. Đo thời gian
Bài 8. Đo nhiệt độ

CHƯƠNG II – CHẤT QUANH TA

Bài 9. Sự đa dạng của chất
Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể
Bài 11. Oxygen. Không khí

CHƯƠNG III – MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIÊU, LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

Bài 12. Một số vật liệu
Bài 13. Một số nguyên liệu
Bài 14. Một số nhiên liệu
Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG VI – HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

Bài 16. Hỗn hợp các chất
Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V – TẾ BÀO

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống
Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
Bài 21. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI – TỪ TẾ BÀO TỚI CƠ THỂ

Bài 22. Cơ thể sinh vật
Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào
Bài 24. Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

CHƯƠNG VII – ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật
Bài 26. Khóa lưỡng phân
Bài 27. Vi khuẩn
Bài 28. Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
Bài 29. Virus
Bài 30. Nguyên sinh vật
Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật
Bài 32. Nấm
Bài 33. Thực hành: Quan sát các loại nấm
Bài 34. Thực vật
Bài 35. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
Bài 36. Động vật
Bài 37. Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên
Bài 38. Đa dạng sinh học
Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

CHƯƠNG VIII – LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

Bài 40. Lực là gì?
Bài 41. Biểu diễn lực
Bài 42. Biến dạng của lò xo
Bài 43. Trọng lực, lực hấp dẫn
Bài 44. Lực ma sát
Bài 45. Lực cản của nước

CHƯƠNG IX – NĂNG LƯỢNG

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng
Bài 47. Một số dạng năng lượng
Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng
Bài 49. Năng lượng hao phí
Bài 50. Năng lượng tái tạo
Bài 51. Tiết kiệm năng lượng

CHƯƠNG X – TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể
Bài 53. Mặt Trăng
Bài 54. Hệ Mặt Trời
Bài 55. Ngân hà

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com