Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 8 – Explore English thuộc bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 8 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Writing Worksheet. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8 – Explore English

CONTENTS

Unit 1

Which One Is Justin?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 2

I’d Like to Be a Pilot

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 3

Please Don’t Feed the Monkeys

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 4

How Do Sloths Move?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 5

I’m Meeting Friends Later

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 6

What Will Earth Be Like in the Future?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Review Game 1
Unit 7

When Did It Happen?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 8

Have You Ever Been to a Festival?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 9

Phones Used to Be Much Bigger

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 10

They’ve Found a Fossil

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 11

Buy One, Get One Free!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 12

Which Is the Biggest Planet?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Review Game 2

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com