Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 ctst bao gồm phần Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – Mở rộng, Tự đánh giá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1 Khám phá một số đặc điểm của bản thân
Chủ đề 2 Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người
Chủ đề 3 Xây dựng trường học thân thiện
Chủ đề 4 Sống hòa hợp trong gia đình
Chủ đề 5 Làm quen với kinh doanh
Chủ đề 6 Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng
Chủ đề 7 Truyền thông phòng tránh thiên tai
Chủ đề 8 Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại
Chủ đề 9 Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp
Tạm biệt lớp 8

II. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1: Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân
Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân
Chủ đề 3: Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ
Chủ đề 4: Kinh doanh và tiết kiệm
Chủ đề 5: Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng
Chủ đề 6: Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro
Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
Chủ đề 8: Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com