Môn Mĩ thuật lớp 10 bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo sẽ học chung sách với môn Mĩ thuật 10 của bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài mĩ thuật 10 ctst bao gồm phần Điêu khắc, Hội họa, Kiến trúc, Đồ họa tranh in, Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế thời trang. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Mĩ thuật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Mĩ thuật 10 – ĐIÊU KHẮC

Bài 1 Khái quát về nghệ thuật điêu khắc
Bài 2 Phù điêu

Mĩ thuật 10 – HỘI HỌA

Bài 1 Khái quát về nghệ thuật hội họa
Bài 2 Tranh chất liệu chì, than
Bài 3 Tranh tĩnh vật chất liệu chì, than

Mĩ thuật 10 – KIẾN TRÚC

Bài 1 Nghệ thuật kiến trúc
Bài 2 Công trình kiến trúc

Mĩ thuật 10 – ĐỒ HỌA TRANH IN

Bài 1 Nghệ thuật đồ họa tranh in
Bài 2 Tranh in bản dập

Mĩ thuật 10 – LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MĨ THUẬT

Bài 1 Khái quát chung về lịch sử mĩ thuật
Bài 2 Khái quát về lịch sử mĩ thuật thế giới
Bài 3 Một số nét tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam

Mĩ thuật 10 – THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Bài 1 Ngành Thiết kế công nghiệp trong đời sống xã hội
Bài 2 Thiết kế đồ chơi cho trẻ em bằng vật liệu sẵn có

Mĩ thuật 10 – THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Bài 1 Khái quát về thiết kế đồ họa
Bài 2 Thiết kế logo đơn giản

Mĩ thuật 10 – THIẾT KẾ MĨ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bài 1 Khái quát về nghệ thuật nhiếp ảnh
Bài 2 Những điều cần biết để chụp và thưởng thức một bức ảnh

Mĩ thuật 10 – THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

Bài 1 Thiết kế mĩ thuật sân khấu
Bài 2 Thiết kế mĩ thuật sân khấu một phân cảnh trong vở kịch

Mĩ thuật 10 – THIẾT KẾ THỜI TRANG

Bài 1 Khái quát về thiết kế thời trang
Bài 2 Thiết kế mẫu thời trang đơn giản

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com