Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Âm nhạc 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài âm nhạc 11 kntt bao gồm phần Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc, Luyện tập, Vận dụng, Khám phá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Âm nhạc 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề 1: Khúc ca mùa xuân

Bài 1: Lý thuyết âm nhạc: Giọng Pha trưởng.
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 giọng Pha trưởng
Bài 2: Hát: Dâng Người tiếng hát mùa xuân
Bài 3: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 1 giọng Pha trưởng
Bài 4: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về âm nhạc thính phòng

Chủ đề 2: Cuộc sống muôn màu

Bài 1: Lý thuyết âm nhạc: Các hợp âm của giọng Pha trưởng
Bài 2: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Pha trưởng
Bài 3: Hát: Mùa xuân
Bài 4: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 2 giọng Pha trưởng
Nghe nhạc: Chương I tứ tấu đàn cây của W.A.Mozart

Chủ đề 3: Việt Nam quê hương tôi

Bài 1: Lý thuyết âm nhạc: Giọng Rê thứ
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Rê thứ
Bài 2: Hát: Lí quạ kêu
Bài 3: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 3 giọng Rê thứ
Bài 4: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về lịch sử âm nhạc Việt Nam

Chủ đề 4: Giai điệu kí ức

Bài 1: Lý thuyết âm nhạc: Các hợp âm của giọng Rê thứ
Nghe nhạc: Trường ca sông Lô
Bài 2: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ
Bài 3: Hát: Cho tôi yêu
Bài 4: Nhạc cụ: Bài nhạc cụ số 4 giọng Rê thứ

PHẦN LỰA CHỌN

A – HÁT

Bài 1: Kĩ thuật hát liền tiếng
Bài 2: Kĩ thuật hát lướt nhanh
Bài 3: Kĩ thuật hát nảy tiếng
Bài 4: Kĩ thuật hát luyến âm

B – NHẠC CỤ

Bài 1: Giới thiệu bấm, gảy liền tiếng
Bài 2: Kĩ thuật bấm, gảy rời tiếng
Bài 3: Kĩ thuật gảy hai ngón trên một dây
Bài 4: Kĩ thuật chặn bằng tay trái
Bài 5: Cách đệm tiết điệu Slow
Bài 6: Hòa tấu tác phẩm âm nhạc

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com