Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sinh học 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 10 – Chân Trời Sáng Tạo

PHẦN MỞ ĐẦU

Bài 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

PHẦN MỘT: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 4: Khái quát về tế bào
Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào
Bài 7: Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào
Ôn tập Chương 1

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TẾ BÀO

Bài 8: Tế bào nhân sơ
Bài 9: Tế bào nhân thực
Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào
Ôn tập Chương 2

CHƯƠNG 3: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO

Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12: Thực hành: Sự vận chuyển Các chất qua màng sinh chất
Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 14: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzyme
Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
Bài 17: Thông tin giữa các tế bào
Ôn tập Chương 3

CHƯƠNG 4: CHU KÌ TẾ BÀO, PHÂN BÀO VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Bài 18: Chu kì tế bào
Bài 19: Quá trình phân bào
Bài 20: Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân
Bài 21: Công nghệ tế bào
Ôn tập Chương 4

PHẦN HAI. SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUT

CHƯƠNG 5: VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG

Bài 22: Khái quát về vi sinh vật
Bài 23: Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
Bài 24: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
Bài 25: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Bài 26: Công nghệ vi sinh vật
Bài 27: Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiến
Bài 28: Thực hành: Lên men
Ôn tập Chương 5

CHƯƠNG 6: VIRUS VÀ ỨNG DỤNG

Bài 29: Virus
Bài 30: Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn
Bài 31: Virus gây bệnh
Ôn tập Chương 6

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com