Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập vật lí 11 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Chương 1: DAO ĐỘNG

Bài 1. Mô tả dao động
Bài 2. Phương trình dao động điều hòa
Bài 3. Năng lượng trong dao động điều hòa
Bài 4. Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng

Chương 2: SÓNG

Bài 5. Sóng và sự truyền sóng
Bài 6. Các đặc trưng vật lí của sóng
Bài 7. Sóng điện từ
Bài 8. Giao thoa sóng
Bài 9. Sóng dừng
Bài 10. Thực hành đo tần số của sóng âm và tốc độ truyền âm

Chương 3: ĐIỆN TRƯỜNG

Bài 11. Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện
Bài 12. Điện trường
Bài 13. Điện thế và thế năng điện
Bài 14. Tụ điện
Bài 15. Năng lượng và ứng dụng của tụ điện

Chương 4: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Bài 16. Dòng điện. Cường độ dòng điện
Bài 17. Điện trở. Định luật Ohm
Bài 18. Nguồn điện
Bài 19. Năng lượng điện. Công suất điện
Bài 20. Thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com