Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập địa lí 11 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 11 – Cánh Diều

PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
Bài 2. Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3. Một số tổ chức khu vực và quốc tế
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa
Bài 5. Một số vấn đề an ninh toàn cầu
Bài 6. Thực hành: Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức

PHẦN 2. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

KHU VỰC MỸ LA TINH

Bài 7. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Mỹ La-tinh
Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Cộng hòa Liên bang Bra-xin

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Bài 9. EU – Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á
Bài 12. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 13. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

KHU VỰC TÂY NAM Á

Bài 14. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á
Bài 15. Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á

HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

Bài 16. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Hoa Kỳ
Bài 17. Kinh tế Hoa Kỳ
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

LIÊN BANG NGA

Bài 19. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga
Bài 20. Kinh tế Liên Bang Nga
Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga

NHẬT BẢN

Bài 22. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
Bài 23. Kinh tế Nhật Bản
Bài 24. Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

Bài 25. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
Bài 26. Kinh tế Trung Quốc
Bài 27. Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Ô-XTRÂY-LI-A

Bài 28. Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

CỘNG HÒA NAM PHI

Bài 29. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi
Bài 30. Kinh tế Cộng hòa Nam Phi
Bài 31. Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác khoáng sản của Cộng hòa Nam Phi

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com