Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 7 kntt bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT. KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG LUYỆN TẬP

PHẦN HAI. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (60 m)

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60 m)

CHỦ ĐỀ 2. NHẢY XA KIỂU NGỒI

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ
Bài 2. Kĩ năng chạy đà và giậm nhảy
Bài 3. Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát
Bài 4. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

CHỦ ĐỀ 3. CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 10)
Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 11 đến nhịp 20)
Bài 3. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 21 đến nhịp 30)

PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. CẦU LÔNG

Bài 1. Kĩ thuật phát cầu thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải
Bài 3. Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải

CHỦ ĐÈ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân

CHỦ ĐỀ 3. BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng
Bài 2. Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất
Bài 3. Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com