Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 9 cd bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 9 – Cánh Diều

Phần Lịch sử

Chương 1. Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 5. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930
Bài 6. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 7. Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)
Bài 8. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
Bài 9. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
Bài 10. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
Bài 11. Khu vực Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991

Chương 4. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 12. Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 13. Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954
Bài 14. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 15. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1991

Chương 5. Thế giới từ năm 1991 đến nay

Bài 16. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay
Bài 17. Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay
Bài 18. Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay
Bài 19. Châu Á từ năm 1991 đến nay

Chương 6. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Bài 20. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Chương 7. Cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá

Bài 21. Cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá

Phần Địa lí

Chương 1. Địa lí dân cư Việt Nam

Bài 1. Dân tộc, gia tăng dân số và cơ cấu dân số
Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương và nhận xét sự phân hoá thu nhập theo vùng

Chương 2. Địa lí các ngành kinh tế

Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
Bài 5. Thực hành: Viết báo cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp
Bài 6. Công nghiệp
Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính
Bài 8. Dịch vụ

Chương 3. Sự phân hoá lãnh thổ

Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 10. Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bài 11. Thực hành: Tìm hiểu về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Bài 12. Bắc Trung Bộ
Bài 13. Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 14. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hoá ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận
Bài 15. Vùng Tây Nguyên
Bài 16. Vùng Đông Nam Bộ
Bài 17. Thực hành: Viết báo cáo về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Bài 18. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 19. Thực hành: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 20. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo

Chủ đề chung

Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại
Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com