Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân 9 bộ Cánh Diều. Nội dung soạn bài giáo dục công dân 9 cd bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo Dục Công Dân 9 – Cánh Diều

Bài 1. Sống có lí tưởng
Bài 2. Khoan dung
Bài 3. Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng
Bài 4. Khách quan và công bằng
Bài 5. Bảo vệ hoà bình
Bài 6. Quản lí thời gian hiệu quả
Bài 7. Thích ứng với thay đổi
Bài 8. Tiêu dùng thông minh
Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
Bài 10. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com