Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Lịch sử 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn lịch sử 12 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Lịch sử 12 – Cánh Diều

Chủ đề 1. Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh

Bài 1. Liên hợp quốc
Bài 2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh
Bài 3. Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

Chủ đề 2. ASEAN: Những chặng đường lịch sử

Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 5. Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực

Chủ đề 3. Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)

Bài 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
Bài 8. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)
Bài 9. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay

Chủ đề 4. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Bài 10. Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
Bài 11. Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Chủ đề 5. Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận – hiện đại

Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975
Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Chủ đề 6. Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam

Bài 14. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
Bài 15. Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc
Bài 16. Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com