Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 9 cánh diều bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 9 – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ. SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (100 m)

Bài 1. Củng cố kĩ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích

CHỦ ĐỀ 2. NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy và chạy đà kết hợp giậm nhảy
Bài 2. Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm)
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

CHỦ ĐỀ 3: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Củng cố kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
Bài 2. Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài thể dục nhịp điệu (từ động tác 1 đến động tác 4)
Bài 2. Bài thể dục nhịp điệu (từ động tác 5 đến động tác 8)

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển trượt tiến, lùi và tại chỗ dẫn bóng biến hướng không đổi tay
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay ngang ngực (ra trước)
Bài 3. Kĩ thuật đột phá bước thuận

CHỦ ĐỀ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng bằng ngực
Bài 3. Kĩ thuật động tác giả dẫn bóng

CHỦ ĐỀ 3. ĐÁ CẦU

Bài 1. Kĩ thuật tâng búng cầu
Bài 2. Kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình
Bài 3. Kĩ thuật chắn cầu

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com