Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 9 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 9 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

VAI TRÒ CỦA MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG

Bài 1. Bộ xử lí thông tin ở quanh ta
Bài 2. Khả năng và ứng dụng thực tế của máy tính

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài 1. Một số đặc điểm quan trọng của thông tin trong giải quyết vấn đề
Bài 2. Chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

Bài 1. Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số
Bài 2. Khía cạnh pháp lí, đạo đức, văn hoá của việc trao đổi thông tin qua mạng

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

E1. PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC

Bài 1. Phần mềm mô phỏng và ứng dụng
Bài 2. Thực hành sử dụng phần mềm mô phỏng
E2. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRONG TRAO ĐỔI VÀ HỢP TÁC
Bài 1. Sử dụng bài trình chiếu trong trao đổi thông tin
Bài 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
Bài 3. Thực hành trình bày thông tin đa phương tiện trong trao đổi và hợp tác
E3. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ NÂNG CAO
Bài 1. Xác thực dữ liệu nhập vào bảng tính
Bài 2. Hàm điều kiện IF
Bài 3. Hàm điều kiện IF (tiếp theo)
Bài 4. Một số hàm thống kê có điều kiện
Bài 5. Thực hành tổng hợp
Dự án học tập
E4. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM LÀM VIDEO
Bài 1. Giới thiệu phần mềm làm video
Bài 2. Thực hành làm quen với phần mềm Video Editor
Bài 3. Biên tập hình ảnh
Bài 4. Biên tập âm thanh
Bài 5. Biên tập đoạn video trong bảng phân cảnh
Bài 6. Thực hành biên tập video
Bài 7. Thực hành thêm hiệu ứng cho video
Bài 8. Thêm tiêu đề, phụ đề cho video
Bài 9. Thực hành tổng hợp

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH

Bài 1. Các bước giải bài toán bằng máy tính
Bài 2. Thực hành xác định bài toán và tìm thuật toán
Bài 3. Thực hành tạo và chạy thử chương trình
Bài 4. Dùng máy tính để giải quyết bài toán

CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

TIN HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Bài 1. Nhóm nghề Phân tích và phát triển phần mềm và các ứng dụng
Bài 2. Nhóm nghề Đa phương tiện và nhóm nghề Vận hành hệ thống thông tin
Bài 3. Thực hành tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com