Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Âm nhạc 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài âm nhạc 9 cánh diều bao gồm phần Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm và khám phá, Câu hỏi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Âm nhạc 9 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ 1: TUỔI MƯỜI LĂM

Bài 1 • Hát: Bài hát: Tuổi mười lăm

• Thường thức âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng

Bài 2 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 1

CHỦ ĐỀ 2: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

Bài 3 • Hát: Bài hát Quê hương thanh bình

• Nghe nhạc: Bài dân ca Ví đò đưa sông Lam

• Thường thức âm nhạc: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 4 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 2

CHỦ ĐỀ 3: CÔNG ƠN THẦY CÔ

Bài 5 • Hát: Bài hát Dáng thầy

• Thường thức âm nhạc: Kèn cor và kèn trombone

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về dịch giọng

Bài 6 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Thế bấm hợp âm Rê thứ (Dm) trên kèn phím; Bài hòa tấu số 3

CHỦ ĐỀ 4: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI

Bài 7 • Hát: Bài hát Dòng sông quê hương

• Nghe nhạc: Tác phẩm Tháng Sáu: Khúc hát người chèo thuyền

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Bài 8 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 4

CHỦ ĐỀ 5: ĐOÀN KẾT

Bài 9 • Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

• Nghe nhạc: Tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Bài 10 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 5

CHỦ ĐỀ 6: ÂM THANH CAO NGUYÊN

Bài 11 • Hát: Bài hát Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín

• Thường thức âm nhạc: Cồng chiêng và đàn đá

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về hợp âm

Bài 12 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 6

CHỦ ĐỀ 7: CÁNH DIỀU ƯỚC MƠ

Bài 13 • Hát: Bài hát Bay lên những cánh diều ước mơ

• Nghe nhạc: Tác phẩm Đường chúng ta đi

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du

Bài 14 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hòa tấu số 7

CHỦ ĐỀ 8: TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG

Bài 15 • Hát: Bài hát Tạm biệt mái trường

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

• Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Đô trưởng và giọng La thứ

Bài 16 • Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8

• Nhạc cụ: Thế bấm hợp âm Mi thứ (Em) trên kèn phím; Bài hoà tấu số 8


II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com