Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 9 cánh diều bao gồm Phần Khởi động, Hoạt động khám phá, Luyện tập vận dụng và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 9 tập Một – Cánh Diều

CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

§1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
§2. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
§3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

§1. Bất đẳng thức
§2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Làm quen với bảo hiểm

CHƯƠNG III. CĂN THỨC

§1. Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực
§2. Một số phép tính về căn bậc hai của số thực
§3. Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số
§4. Một số phép biến đổi căn thức bậc hai của biểu thức đại số
Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

§1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
§2. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
§3. Ứng dụng của tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. ĐƯỜNG TRÒN

§1. Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn
§2. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
§3. Tiếp tuyến của đường tròn
§4. Góc ở tâm. Góc nội tiếp
§5. Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên
Bài tập cuối chương V

II. Giải bài tập sgk Toán 9 tập Hai – Cánh Diều

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
§2. Tần số. Tần số tương đối
§3. Tần số ghép nhóm. Tần số tương đối ghép nhóm
§4. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố
Bài tập cuối chương VI

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Mật độ dân số

CHƯƠNG VII. HÀM SỐ $y = ax^2 (a ≠ 0)$. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

§1. Hàm số $y = ax^2 (a ≠ 0)$
§2. Phương trình bậc hai một ẩn
§3. Định lí Viète
Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

§1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác
§2. Tứ giác nội tiếp đường tròn
Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. ĐA GIÁC ĐỀU

§1. Đa giác đều. Hình đa giác đều trong thực tiễn
§2. Phép quay
Bài tập cuối chương IX

CHƯƠNG X. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1. Hình trụ
§2. Hình nón
§3. Hình cầu
Bài tập cuối chương X

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Tạo đồ dùng dạng hình nón, hình trụ

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com